مشاوره بازرگانی

مشاوره بازرگانی در حوزه صادرات و واردات کالا مجموعه ای از راهنمایی ها است که توسط مشاورین مارال تجارت به منظور تسهیل فعالیت های تجاری به تجار و بازرگانان و مشتریان گرامی ارائه می گردد تا آن ها بتوانند با بینش و آگاهی کاملی به تجارت های بین المللی پرداخته و در طی زمان کوتاهی به سودآوری اقتصادی دست یابند.