ترخیص کالا

شرکت مارال تجارت به صورت تخصصی کلیه ی امور مربوط به ترخیص کالا از گمرک های مختلف را برای مشتریان خود انجام میدهد. به طور کلی ترخیص کالا از گمرک به چند روش انجام میپذیرد.با توجه به اینکه مشتری در چه مرحله ای از واردات قصد دارد ادامه ی کار را به ما بسپارد ما روند مشخصی را برای آن در نظر میگیریم.برچسب ها: ترخیص کالا