بازاریابی و فروش

مدیریت هر کسب‌وکاری نیاز به دانش و آگاهی در زمینه‌های مختلفی دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که هر مدیری برای به سرانجام رساندن کسب‌وکارش به آن نیاز دارد، آگاهی از اصول بازاریابی و فروش است.  بازاریابی و فروش و مارکتینگ بهمراه ایجاد شبکه بازاریابی و فروش توسط کارشناسان مارال تجارت.